Otizmin Resmi

ETKİN’in otizmli bir çocuk olduğu 3 yaşında farkedildi. Genellikle huzursuz, açıklanamayan nedenlerle çabuk öfkelenen, insanlarla hatta nesnelerle anlamlı ilişkiler kuramayan bir çocuktu.

Vakit kaybetmeden eğitimlere başlandı.

Eğitim, Etkin’in uyaran yükü ile başa çıkabilme, gelişme, ilerleme ve bağımsızlaşması için fırsat veren metodları kapsıyordu. Etkin bir çok beceriyi kazandı ancak iyi tanıdığı yetişkinler dışında kimse ile duygusal bir bağ kurmak istemiyordu. Yapabildiği bir çok davranış otizmli çocuklarda çok sık gördüğümüz içine hiç kendini katmaksızın ‘Görev İfa’ etmekten öteye gitmiyordu.

Başlangıçta, resim çizebilme, boya yapabilme davranışı da eğitimsel bir hedef olarak Etkin’e kazandırılmaya çalışıldı. Her otizmli bireyin parmak izi kadar eşsiz olduğunu bilen eğitimciler Etkin’in kendine has bir şekilde resim çizebildiğini kısa zamanda keşfettiler. Çizmenin Etkin’i sakinleştirdiğini, kendisini rahatsız eden bir çok uyaranın etkisinden uzaklaştırabildiğini gördüler.

Ailesi ve eğitimcileri Etkin’i çizmesi için desteklediler. Farklı malzemeler ve örnekler sundular.

Etkin adı söylenen bir nesneyi ya da bildiğini resmedemez. Önüne konan bir fotoğrafı ya da resmi kendi gördüğü biçimiyle yeniden yorumlar. Önündeki çizim tek, en çok iki nesne içermelidir. Bir manzara resmini kopyalamayı istemez. Karmaşa hatta çokluk Etkin’i yorar. Boyama biçimi otizmde çok sık gördüğümüz aynılıkta ısrar, tekrar davranışının bir görüntüsü gibidir. Aynı yöne doğru boyar.

Etkin’in resimlerinde önüne konan güvercin resmi artık Etkin’in güvercinidir. Horoz Etkin’in horozudur. Tüm detaylar vardır ancak ayrıntıları Etkin’in gözüne göre büyür ya da küçülür.

Etkin bir sanatçıdır. ‘Çiçek’ çizmez’. ‘Çiçeğin resminin resmini çizer.’ Otizmin ‘kendine has’lığıdır çizimleri.

Doğada bir biçimde görülmüş olanı yeniden görür. Böylece sonsuz kere çoğaltır.

Otizm de bazen herşey çok fazladır; kokular, sesler, ışık, sözcükler ya da herşey çok azdır. Otizm varolanın çokluğu ya da yokluğu ile çocuğu zorlayan, yoran bir olma halidir.

Yorgunluğu rahatlamaya dönüştürmek için çizmeyi öğrendi Etkin.

Etkin’in eşsiz parmak izlerinden oluşan eserleri bize otizmin gözlerinden birini göstermektedir.

Etkin de bizden ona göstermemizi istemektedir. Otizm her zaman dışarı uzanamaz. Gördüğünü bize geri vererek dünyayı zenginleştirmektedir.

Related Posts

You may like these post too

Uygulamalı Davranış Analizi Eğitimi

Bir cevap yazın

it's easy to post a comment