Otizm ve Zihin Kuramı

 

Doç. Dr Oktay Sarı

Zihin kuramı bir öğretim sistemi olmasından ziyade, yaşamın içinde yaşatılması gereken ve tüm gelişim alanlarıyla bağlantısı olan bir süreçtir. Zihin Kuramını açıklamaya çalışan yaklaşımlarda da bu açıkça belirtilmektedir.

Zihin kuramı gelişimi, bireyin doğduğu andan itibaren aldığı bakım ile bedenini tanıması, sınırlarını fark etmesi ve bir anlamda da kendine ait bedensel temsiller oluşturması ile başlar. Birey, bedeni ve duyuları ile algıladığı dış dünyayı yorumlamaya ve diğer bireylerin verdiği tepkilerle zihinsel temsiller oluşturmaya başlar. Bireyin bedeni ya da duyularındaki yetersizlik ya da aynalamayı gerçekleştirecek kişilerle çeşitli nedenlerle süreci başlatamaması, kişinin kendilikle ilgili yetilerini olumsuz yönde etkileyecektir. Bireyin zihin kuramı gelişiminin olması için gereken temel nokta, bireyin kendini zihinsel olarak algılamasıdır, bunun için de tekrarlayan aynalama deneyimlerine ihtiyaç duyar. Bu noktada ebeveynlerin ve eğitimcilerin çocuklarda zihin kuramı yetilerinin geliştirilmesi için tekrarlayan aynalama ve kendini başkasının gözünde görme (yaptıklarını yorumlama, beğenme, takdir etme, onaylayan bakış ve gülümseme vb) üzerinde kendilerini geliştirmeleri yararlı olacaktır. Bunun yanında “düşünmek, istemek, arzu etmek, dilemek, inanmak vb duygu ve düşünceleri ifade eden sözcükleri anlamlı yerlerde çocuğa karşı kullanmak da yararlı olacaktır. Zihin kuramı gelişiminin temeli bebeklik dönemi ile başlar, bu yüzden erken müdahale programlarına gömülü olarak sistemli beslenmesi gereken çok önemli bir gelişim alanıdır

 

 

 

 

Related Posts

You may like these post too

Duyu Bütünleme Terapisi

Bir cevap yazın

it's easy to post a comment