Bilgisayar Destekli Eğitim

Türkiye’de geliştirilen ve ilk olma özelliği taşıyan interaktif ve akıllı eğitim yazılımı GEDEX artık kurumumuzda kullanılıyor.  Yazılımı Türkiye’de kullanan az sayıda özel eğitim kurumundan birisiyiz. GEDEX 100.000’in üzerinde interaktif ekrandan oluşan eğitsel içeriği ile sesli, görsel ve dokunsal öğretim yapıyor. “Özel Eğitim” mantığıyla ve “destek eğitim programları” temelinde hazırlanan program eğitimde öğretmen, aile ve okul işbirliğinin sağlanmasında da işlev görüyor ve teknolojinin tüm olanaklarını “Özel Eğitimin” hizmetine sunuyor.

Öğrenme sürecinde etkililiği artırmak, eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla bilgisayarların kullanımı bilgisayar destekli eğitimin ana hedefidir. Eğitim ortamlarında bireysel ihtiyaçlar dikkate alınarak kullanılan bilgisayar, öğretimlere büyük katkı sağlamaktadır.

Her programı olduğu gibi, bilgisayar destekli eğitim programını da uygulamacıların doğru ve bilinçli kullanımı eğitimin etkili olmasını sağlayan temel unsurdur.

Özel eğitimde bilgisayarın kullanımı, farklı gelişen her çocuğun farklı ihtiyaçları çerçevesinde şekillenir. Öncelikle çocuğun bilgisayara hangi düzeyde ne kadar ilgisi olduğu, bilgisayarla yapılan eğitimden ne kadar fayda sağlayacağı değerlendirilir. Bilgisayar çocuğun hayatında öğretici bir işleve sahip olmalı fakat aynı zamanda bir yetişkinle paylaşabileceği anlar çerçevesinde bir eğlence aracı olmalıdır.

Farklı gelişen çocuğun eğitim ihtiyaçları belirlendikten ve bireysel eğitim programı yapıldıktan sonra, yapılacak çalışmaların klasik öğretim yöntemlerinin yanı sıra bilgisayarda kullanılan bazı programlarla ve oyunlarla desteklenmesi sağlanır. Çocuklar ilgilerini çeken faaliyetler veya araçlar sayesinde, öğrenmeleri gereken bilgiyi daha çabuk ve kalıcı bir şekilde edinebilirler.

Bilimsel çalışmalar bilgisayar destekli eğitim programlarının motivasyonu olumlu yönde etkilediği, dikkat sürelerinde artış sağladığı ve öğretimi yapılan becerilerin daha etkili pekiştirildiğini göstermektedir.

Bilgisayar destekli eğitim ağırlıklı olarak şekil, renk, sayı ve zıt ikilikler gibi temel kavramların kazandırılması ve desteklenmesinde büyük yarar sağlamaktadır. Özel gereksinimleri olan bireyler faaliyetlerinin sonunda sistemli olarak geri dönüş alabildikleri, adım adım ilerleyebildikleri ve çok sayıda alıştırma ve etkinlik yapabildikleri için bu eğitimden etkili biçimde yararlanırlar.

Bilgisayar destekli eğitim normal gelişim gösteren bireyler gibi farklı gelişen bireylerin de eğitiminde sosyal becerilerin gelişimini destekleyici rol oynar. Örneğin otizm spektrum bozukluğu içinde yer alan bazı çocuklar, sistematik çalışan öğelere karşı aşırı bir ilgiye sahip olabilirler; bilgisayar bu öğelerin başında gelir. Böylece bu aracın kullanımı çocuğun hedeflenen birçok beceri ve davranışı öğrenmesine yardımcı olur; çocuk ilgisi doğrultusunda, verilen bilgiyi çok daha kolay bir şekilde alır; sosyal etkileşim başlar. Klavyeyi ya da fareyi kullanmayı öğrenmesi de motor koordinasyon becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.

Bilgisayar serebral palsili çocukların eğitiminde de önemli bir yere sahiptir.  SP’li çocukların fiziksel ihtiyaçlarına göre destekleyici teknolojiden de faydalanılarak bilgisayar etkin bir şekilde kullanılabilir. Konuşma zorluğu yaşayan SP’li çocuklar için bilgisayar bir kendini ifade etme aracı olarak kullanılırken, çocuğa özel eğitim yöntemleriyle kavramlar  ve akademik beceriler öğretilmeye çalışılırken de bilgisayardan faydalanılır.

 

Related Posts

You may like these post too

PECS

Bir cevap yazın

it's easy to post a comment