Grup Eğitimi

 

Özel Eğitimde Grup Eğitimi iki veya daha fazla sayıda çocuğun bir veya daha fazla sayıda eğitimcinin rehberliğinde ortak hedefler çerçevesinde bir araya gelmesiyle oluşturulur. Grup eğitiminde hedefler  gruba ve bireye yönelik olarak ayrı ayrı belirlenir. Gruba alınacak öğrencilerin yaşları, gelişimsel ihtiyaçları ve eğitimsel düzeyleri gözetilerek birbiriyle uyum sağlayacak ve gruba katkı sunacak, grup eğitiminden de yarar sağlayacak çocuklar belirlenir.

Grup eğitiminde etkileşimin ve sosyal iletişimin  sağladığı avantaj eğitime transfer edilerek sosyal iletişimin arttırılması, yaşıtlarıyla paylaşımın sağlanması, ortak çalışmalara ve grup oyunlarına katılımın sağlanması , özbakım becerilerinin kazandırılması, dil gelişimine yönelik çalışmalara katılımın sağlanması, günlük yaşam becerilerinin kazandırılması, sosyal davranışların kazandırılması ve toplumsal kuralların öğrenilmesi amaçlanır. Çocukların grup içinde arkadaşlarına model olabildikleri ve bunun öğrenme süreçlerini hızlandırdığı ve öğrenme motivasyonlarını artırdığı bilinen bir gerçektir. Grubu toplumun küçük bir örneği olarak gördüğümüzde çocuklar eğitimci eşliğinde komut alma, sıra bekleme gibi toplumsal hayata adaptasyonu sağlayacak beceriler kazanırken günlük hayatta karşılaştıkları problemleri deneyimleyerek çözme becerileri de geliştirirler. Grup eğitimleri çocukların ihtiyaçlarına göre okuma-yazmaya hazırlık ya da ileri düzeyde okuma-yazma  hedefleriyle de yapılabilir.

 

Related Posts

You may like these post too

Ücretsiz Ulaşım/Servis

Bir cevap yazın

it's easy to post a comment