DUYU BÜTÜNLEME

Duyu bütünleme, günlük hayatta kullanılmak üzere vücudumuzdan ve dış dünyadan alınan bilginin beyin seviyesinde organize edilerek kullanılır hale getirilmesi işlemidir. Duyu bütünleme terapisi otizm, hiperaktivite bozukluğu, serebral palsi, dil-konuşma problemleri ve prematüre çocukların tedavilerinde kullanılmaktadır. Duyu bütünleme, kişinin çevresinden ve kendi vücudundan aldığı duyusal bilgilerin analizini, sentezini ve düzenlenmesini kapsayan nörolojik süreçtir. Duyusal bütünleme yoluyla beden algısı, uygun uyaranların seçimi, vücudun çevreye uygun hareket etme becerileri gelişir.

Kurumumuzda duyu bütünleme seansları Uzman Fizyoterapist Nadide Bilgin tarafından yapılmaktadır.

Related Posts

You may like these post too

DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ / WISC-R

Bir cevap yazın

it's easy to post a comment