DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ / WISC-R

0-6 yaş arasındaki, sağlıklı görünümde olan çocuklara uygulanmak üzere düzenlenen DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendirmenin yanısıra belirti göstermeyen gelişimsel sorunları taramada, kuşkulu durumları nesnel bir ölçütle doğrulamada ve

gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları (örneğin doğuma yakın dönemde sorunlar geçirmiş bebekleri) izlemede değerlidir.

WISC-R ise 6 -16 yaş arası çocuk ve ergen bireylere uygulanan çoklu bir zihinsel performans değerlendirme envanteridir. WISC-R bir zeka ölçüm testinden çok bireyin profilini değerlendirme olarak görülmelidir. Profil değerlendirme, bireyin zayıf yanları ile güçlü yanlarının eşit olarak değerlendirilmesi ilkesine dayanmaktadır. Test yaklaşık 1,5 – 2 saat sürmektedir. Bu süre zarfında bireyin dikkatinin dağılması ve performansı etkileme olasılığı hesaba katılmadır. Bu yüzden konusunda deneyimli bir psikolog veya psikolojik danışman tarafından yapılmalıdır.

WISC-R, 2 ana grup ve 12 alt-testten oluşmaktadır. Bu ana gruplardan SÖZEL testleri çocuğun dil becerileri üzerinden gösterdiği performansı değerlendirirken, PERFORMANS testleri ise çocuğun belli bir süre içerisinde gösterdiği zihinsel organizasyon becerilerini ölçmektedir.

Her iki test de kurumumuzda uygulama yeterlilikleri ve deneyimleri olan uzmanlarca uygulanmaktadır.

Related Posts

You may like these post too

GEDEX

Bir cevap yazın

it's easy to post a comment