Biz Kimiz

Rüzgar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi farklı gelişen çocukların bedensel, duygusal, bilişsel, sosyal gelişimlerinin sağlanması; bu çocukların şu anda ve gelecekte “mutlu” ve “uyumlu” bir yaşam sürmeleri için gereken temellerin atılması amacıyla 2001 yılında kuruldu.

Rüzgar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bu amaç doğrultusunda bilimsel gelişmeleri ve yayınları takip eden, uzman bir kadroyla ve multidisipliner bir yaklaşımla hizmet vermektedir. Özel eğitim uzmanı, çocuk gelişim ve eğitim uzmanı, psikolojik danışman,  psikolog,  fizyoterapist,  sınıf öğretmeni ve  okul öncesi öğretmeninin hizmet vermekte olduğu kurumumuzda farklı gelişim gösteren çocuklara bütünlüklü bir bakış açısıyla yaklaşılmakta; her çocuğun kendine özgü olduğunun  bilincinde olarak, çocukların öğrenme stillerine, kişiliklerine uygun farklı programlar kullanılmaktadır. Kullanılan programlar arasında uygulamalı davranış analizi, PECS, duyu bütünleme, ETEÇOM, OÇİDEP ve Otistik Çocuklar Aile Eğitim programlarını sayabiliriz.

Farklı gelişen çocuğun sosyal çevresinin çocuğun gelişiminde taşıdığı önemi göz önüne alarak, ebeveynlerin veya aile bireylerinin çocuklarının seanslarına katılıp gözlem yapmasını ve aktif olarak görevler almasını destekliyoruz. Böylece merkezimiz çatısı altında ebeveynler ve aile üyeleri, uzmanlar eşliğinde uygulamalı olarak çalışma fırsatı bulabiliyorlar. Ayrıca ailelerin eğitimine katkıda bulunmak amacıyla ailelere yönelik, farklı disiplinlerden uzmanların katıldığı seminerler düzenliyoruz.

Rüzgar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin 3 ayda bir çıkardığı “Sapiens” adlı özel eğitim ve rehabilitasyon dergisi, alanında tek olma özelliğine sahiptir. Her sayıda farklı bir gelişimsel farklılığı (engeli) işleyen dergi, alandaki uzmanları, uygulamacıları, aileleri ve farklı gelişenleri ortak bir platformda buluşturmuş ve farklı düşüncelerin bilimsel bir zeminde dile getirilmesine olanak sağlamıştır. Toplam 10 sayı çıkmış olan derginin PDF’ lerini sitemizden indirebilir; basılı dergilere kurumumuzdan ulaşabilirsiniz.

 

 

Rüzgar Special Education and Rehabilitation Center was founded in 2001 in order to ensure physical, emotional, cognitive and social development of different grown children and to lay the foundations required for a “happy” and “consistent” life for these children for now and future.

For this purpose, Rüzgar Special Education and RehabilitationCenter renders services via its specialist staff following up scientific improvements and publications with a multidisciplinary approach. In our center, where a special education expert, children development and education expert, psychological consultant, psychologist, physiotherapist, class master and pre-scholl expert are present for services, we approach to the different grown children with a whole viewpoint; and various programs are applied according to learning styles and personalities of the children, with the awareness that each child has his/her own character. We may list applied behavior analysis, PECS , sensoric integration, ETEÇOM, OÇİDEP and parental training programs among the programs utilized.

By considering the importance of social environment of the different grown child in his/her development, we support the idea that parents or family members participate in their child’s sessions, make observations and take active parts. In this way, parents and family members find the opportunity to carry out applied studies accompanied by experts within the structure of our center. Furthermore, in order to make contribution in training of the families, we hold seminars dedicated to them, in which experts from various disciplines participate.

Special education and rehabilitation periodical titled “Sapiens”, which was published by Rüzgar Special Education and Rehabilitation Center quarterly, is still the only one within its own field. The periodical, which discussed another developmental difference (handicap) in each issue, gathered experts, implementers, families and different grown children together and provided an opportunity where various ideas were uttered on scientific grounds. A total of ten issues of the Sapiens can be downloaded in PDF format from our website; and the printed magazines are available in our therapy center.

Related Posts

You may like these post too

Ekibimiz

Bir cevap yazın

it's easy to post a comment