Bireysel Eğitim

Bireysel özel eğitim, farklı gelişim gösteren çocukların bütün gelişim alanlarının desteklenmesi hedefiyle özel ortamlarda, her birey için özel olarak yapılandırılmış programlarla en az 45 dk. olarak örgütlenmiş eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarının adıdır.

Çocuğun öz bakım becerilerini geliştirme, eğitim yeterliliklerini artırma, iletişim becerilerini ve sosyal gelişimini destekleme, özgüvenini artırma ve bağımsız yaşam becerileri geliştirmesini destekleme bireysel özel eğitimin temel hedefleridir.

Bireysel özel eğitim Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları aracılığıyla planlanır.  Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları (BEP) ile çocuğun performans düzeyinden hareketle, yapılacak çalışmaların kısa ve uzun vadeli hedefleri ile uygulanacak yöntemler ve materyaller belirlenir. İzleme ve değerlendirme süreçlerinin uzman personel tarafından etkili yürütülmesi ile BEP planlarının çocuğun yanıtlarına ve eğitimci personelin gözlemlerine göre yeniden yapılandırılması sürecin verimliliği açısından hayati önemdedir. Ayrıca BEP planı ile edinilen kazanımların genellenebilir olup olmadığını yani evde ya da okulda çocuğun kazanımlarını hayatın diğer alanlarında kullanabilir olup olmadığını anlayabilmek için, yapılacak ev ve okul görüşmeleri ile BEP planının hayat kalitesini artırıcı kazanımlara yön verici olması da denetlenir.

 

Related Posts

You may like these post too

Zeka ve Gelişim Testleri

Bir cevap yazın

it's easy to post a comment