Çocuk/ Ergen ve Aile danışmanlığı

 

ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞI

 

Çocuk ve ergen danışmanlığı depresyon, kaygı gibi mental problemler, aile içi sorunlar, travma veya yas gibi bireylerin yaşadıkları deneyimlere karşı baş etme becerilerini güçlendirmede yardımcı psikolojinin bir alt dalıdır.

Çocuk ve ergen danışmanlığı ile ilgilenen uzmanlar bireyin yaş özellikleri, temel gereksinimleri ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Daha da önemlisi bireyin ne tür bir müdahaleye ihtiyacı olduğunu ve bu müdahalenin ailenin istekleri ile ne kadar tutarlı olduğunu değerlendirebilmeleri gerekir. Bu yüzden, çocuk/ergen danışmanının birinci görevi doğru ve gerçek verilere en yakın değerlendirmeyi yapmaktır. Uygun bir değerlendirme sonucunda uzman çocuk/ergenin;

 • zor durumlara karşı yeni stratejiler bulmasında, kişilerarası ilişki becerilerini artırmasında,
 • günlük yaşamındaki stresi azaltmasında, öz-yeterliliğini ve baş etme becerilerini güçlendirmede,
 • yaşam içinde daha olumlu ve kapsayıcı yollar bulmasında, ruh sağlığını ve iyi olma halini etkileyen problemlerin çözümünde yardımcı olur.

Çocuk ve ergen danışmanları farklı pek çok alanda ve problem ile ilgilenirler. Bu problemler akademik ve aile içi olabileceği gibi daha şiddetli mental problemler de olabilir:

 • Davranış ve uyum problemleri
 • Sosyal iletişim ve beceri eksiklikleri
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • Akademik problemler ve ders başarısızlığı
 • Takıntılar ve tikler
 • Özel öğrenme güçlüğü
 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Fiziksel, duygusal veya cinsel istismar
 • Boşanma süreci
 • Yas
 • Kardeş kıskançlığı
 • Konuşma problemleri

 

AİLE DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİMİ     

İster kan bağı ile ister evlatlık olsun, her çocuk bir aileye doğar ve hayatının başından sonuna kadar bu ailenin ona kazandırdıkları ile yaşamını sürdürür. Aile çocuğun alışkanlık ve gelenekler gibi ilişki kurma biçimleri ve duygularını ifade etmeyi ilk defa öğrendiği yerdir. Bu yüzden çocuk/ergen danışmanlığı bazı durumlar dışında çoğunlukla aile ile birlikte yürütülmelidir. Ayrıca ailenin konu üzerine eğitilmesi de önemli bir rol oynamaktadır. Aile danışmanlığı ve eğitimi çocuğun ve ailenin daha sağlıklı ve işlevsel olmasını hedeflemektedir.

Aile danışmanlığı bilişsel terapi, davranışsal terapi, kişilerarası terapi gibi farklı bireysel terapi yöntemlerini kapsar. Diğer tedavi yöntemlerinde olduğu gibi kullanılacak teknik aile veya çocuğun yapısına ve problemine yönelik planlanmalıdır. Tek bir yöntem veya uzman ile sorunları çözmek mümkün değildir. Aileyi ve çocuğu ilgilendiren konularda alanında uzman ruh sağlığı hekimi, eğitimci, psikolog/psikolojik danışman bir ekip olarak çalışmalıdır. Aile danışmanlığı ve eğitiminde temel olarak uzmanların çalıştığı konular:

 • Aile içi bireylerin birbirleri ile etkileşimi,
 • İlişki problemlerini değerlendirme ve çözme,
 • Aile kavramı içinde psikolojik problemleri teşhis ve tedavi etme,
 • Boşanma ve ölüm gibi geçici krizlerde aileye yol gösterme,
 • Sorunlu davranış ve ilişki biçimlerine işaret etme,
 • Sağlıksız ve işlevsiz davranışları alternatifleri ile değiştirmektir.

Aile danışmanlığı ve eğitimi ile ilgilenen uzmanlar danışanlarına farklı konularda da destek olurlar. Bu konular ev içi olabileceği gibi okul veya iş gibi sosyal ortamlarda karşılaşılan problemlerin eve yansıması da olabilir. Bu problemler kısaca:

 • Aile içi kişisel çatışmalar,
 • Beklenmedik hastalık, ölüm veya işsizlik,
 • Sağlıklı ilişki kurma ve bu ilişkiyi yürütme,
 • Çocuklarda davranış problemleri,
 • Boşanma veya ayrılma,
 • Madde kullanımı ve bağımlılık
 • Depresyon ve kaygı gibi mental problemler olabilir.

Related Posts

You may like these post too

Zeka ve Gelişim Testleri